DNA-geïdentificeerde soldaten herbegraven
24 mei 2018 - De Panne - Bron: War Heritage Institute
Primeur voor 100-jarige Belgische Militaire Begraafplaats De Panne

De gemeente De Panne en het War Heritage Institute organiseren, met de steun van Defensie, een unieke plechtigheid op 1 juli 2018 om 15 uur op de Belgische Militaire Begraafplaats De Panne die net, dag op dag, 100 jaar geleden officieel werd ingewijd en in gebruik genomen.

Naast het belichten van deze honderdste verjaardag is dit herdenkingsmoment nog bijzonder in méér dan één opzicht. Voor het eerst in decennia worden vier Belgische soldaten, die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog, samen met alle eer en respect herbegraven.

Stoffelijke resten van militairen uit de oorlog 14-18 worden met de regelmaat van de klok opgegraven in de Westhoek. In 2016 werden echter in een tijdspanne van enkele weken op twee verschillende verkavelingswerven in Diksmuide voor het eerst in tientallen jaren de stoffelijke resten van vier Belgische soldaten bij toeval opgegraven. Knopen aan de jassen verklapten meteen dat het ging om één soldaat van het 11de Linie en drie soldaten van het 12de Linie.

Primeur

Het War Heritage Institute besliste alles in het werk te zetten om de vier, aan de hand van een studie van beschikbare historische documenten in combinatie met een onderzoek van DNA-stalen, te identificeren voor ze herbegraven worden. De resultaten van het onderzoek door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie zijn beschikbaar sinds begin mei 2018 en overtreffen de initiële verwachtingen!

War Heritage Institute

Het War Heritage Institute heeft als missie het valoriseren van het Belgische militaire erfgoed en de herinnering. De aandacht voor de oorlogsgraven is een teken van respect voor hen die gesneuveld zijn voor onze vrijheid.