Bunkerdag 2019 - Schuilbunker 'Repos Sint-Elisabeth' & COC-bunker
20 mei 2019 - De Panne - Bron: Gemeente De Panne
Onze regio is heel lang het toneel van conflicten en oorlogen geweest. Terwijl tijdens de vorige twee edities van de Bunkerdag in De Panne bunkers van de Atlantikwall in de kijker stonden, is het nu tijdens de Europese Bunkerdag de beurt aan een bunker uit de Eerste Wereldoorlog en één uit de Koude Oorlog. 

In de vrij gaaf en authentiek bewaard gebleven schuilbunker in de Sint-Elisabethlaan werden tijdens de Eerste Wereldoorlog bij gevaar bewoners van de nabijgelegen instelling 'Repos Sint-Elisabeth' ondergebracht. In WO II werd de bunker door de Duitse bezetter opnieuw gebruikt.De COC-bunker in de Sportlaan stamt uit de periode van de Koude Oorlog en maakte deel uit van het 'Combat Operation Centre' voor de nabijgelegen militaire luchtmachtbasis van Koksijde.
 
Zondag 9 juni 2019 van 10.00u tot 18.00u
Schuilbunker 'Repos Sint-Elisabeth', Sint-Elisabethlaan 6-8 &
COC-bunker, Sportlaan 2-10
Vrij bezoek aan de sites van 10.00u tot 18.00u
 
Op beide locaties zijn er van 10.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.30u gidsbeurten en tal van activiteiten voor alle leeftijden.
 
Bunkerdag in De Panne is een organisatie van de dienst Cultuur, de werkgroep Museum Cabour Wereldoorlog II & 2/4 Lansiers en de I.W.V.A. in samenwerking met Natuurpunt Westkust, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Atheneum Calmeyn. De Europese Bunkerdag is een samenwerkingsproject in het kader van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 met de steun van het programma Creative Europe van de Europese Commissie.
 
Info: dienst Cultuur, Zeelaan 21, 058-42 97 53, cultuur@depanne.be 

Meer info over de Europese Bunkerdag vind je op: https://www.atlantikwalleurope.eu en https://www.raversyde.be/nl/europese-bunkerdag-0