Slotherdenking Eerste Wereldoorlog op 11 november
01 oktober 2018 - Lo-Reninge - Bron: Stad Lo-Reninge
Deel 1

Herdenkingen aan de oorlogsmonumenten:
  • Om 8.30 uur in Pollinkhove.
  • Om 8.45 uur in Lo.
  • Om 9 uur in Noordschote.
  • Om 9.45 uur in Reninge.
  • Koffiepauze
  • Om 10.05 uur verzameling aan oc ‘Oud Gemeentehuis’ en optocht naar de kerk van Reninge.
Deel 2

De evocatie over de toestand op 11 november 1918. Die start om 10.15 uur in de kerk van Reninge. Het wordt een historische weergave van de feiten in de voormiddag van 11 november 1918 in het centrum van Reninge. Dit wordt gebracht met teksten en een tiental figuranten met als apotheose om 11 uur de vreugde-uitbarsting in de wereld en in het bijzonder in Reninge naar aanleiding van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Om 11 uur is er een pauze voorzien.

Deel 3

Om 11.10 uur kerkdienst in de kerk van Reninge, interparochiale dienst opgedragen ter nagedachtenis van al de oorlogsslachtoffers van Lo-Reninge.

Deel 4

Traktaat voor de aanwezigen na de dienst in de kerk aangeboden door het stadsbestuur.

Deel 5

Feestmaal in het oc ‘Oud Gemeentehuis’ in Reninge ter gelegenheid van de wapenstilstand, georganiseerd door de Soldatenbond Reninge. Ook niet-leden en sympathisanten kunnen inschrijven bij André Vanpeteghem, 057 40 08 43 of vanpeteghemandre@skynet.be.

Deel 6

Openluchtexpo op het marktplein in Reninge van 1 tot 18 november 2018. Met een 20-tal oorlogsattributen wordt de situatie van begin november 1918 in onze contreien visueel voorgesteld.