Chester Farm Cemetery
  • Een zicht vanaf de straatkant.
  • Het plan toont de vele verspreide graven.
  • Het Great Cross staat in het midden van Chester Farm Cemetery.
  • Special Memorials "Known to be buried in this cemetery"
  • Special Memorials "Known to be buried in this cemetery"
Praktische info
Situering
Vaartstraat, halfweg tussen de Verbrandemolenstraat en het kanaal Ieper-Leie, rechts richting kanaal
Zillebeke, Ieper
Grondplan-luchtfoto
Coördinaten
GPS-Referentie R5695 - Chester Farm Cemetery
DMSX N 50°49'17.5'' - E002°54'04.3''
DMX N 50°49.291' - E002°54.071'
D N 50.821514° - E002.901185°
UTM 31U E 493039 N 5629981
GOOGLE EARTH 50 49.291 N, 002 54.071 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
Chester Farm was de naam van een hoeve ongeveer 800 meter ten zuiden van Blauwepoort Farm langs de weg Zillebeke-Voormezele. De aanleg van de begraafplaats werd in maart 1915 gestart en gebruikt door troepen in de frontlijn tot november 1917. Merkwaardig is de groepering van graven per bataljon die gebeurde over meerdere maanden zoals 92 officieren en manschappen van de 2nd Manchesters die sneuvelden in april-juli 1915 en begraven in Plot I en 72 van het London regiment op verschillende plaatsen.

Momenteel liggen er 420 militairen uit de Commonwealth en 4 van een andere nationaliteit begraven. Vijf militairen uit het Verenigd Koninkrijk en 1 uit Canada kregen een ‘special memorial’ “Buried of Believed to be buried in this cemetery”. De begraafplaats heeft een oppervlakte van 3045 m² en is door een muur omsloten.

Bijzettingen (Commonwealth War Graves Commission):
  • Verenigd Koninkrijk: 311
  • Canada: 88
  • Australië: 21
  • Totaal Commonwealth: 420
  • Andere nationaliteiten: 4
Gerelateerde links
Andere items in Zillebeke