Reburial Perth (China Wall) Cemetery (Frank Mahieu) - Zillebeke - 07/03/2017
Op 7 maart 2017 om 15u. vond op Perth Cemetery (China Wall) te Zillebeke (Ieper) de herbegrafenis plaats van drie ongeïdentificeerde soldaten uit de Grote Oorlog: één soldaat van de Lancashire Fusilier, één Nieuw Zeelandse soldaat en één volledig onbekende soldaat.

De stoffelijke overschotten van deze gesneuvelde mannen werden samen, in één graf bijgezet op de begraafplaats. Naast de vele Belgische, Britse en Franse vlaggendragers van veteranen en herdenkingsorganisaties waren er officiële vertegenwoordigers van Nieuw Zeeland en Groot Brittannië aanwezig waronder ook militairen van beide landen. De last Post werd eveens geblazen door soldaten uit beide landen. De plechtigheid werd voorgegaan door Rev. Chris Kellock, aalmoezenier van het 1e Bataljon Royal Fuseliers Regiment.

At Perth (China Wall) Cemetery (Zillebeke, Ypres) a reburial ceremony took place On 7 march 2017 at 3 PM for three unidentified soldiers of the Great War, one soldier of the Lancashire Fusiliers, a New Zealand soldier and an unknown soldier. The remains of these three men were buried together in one single grave. Standard bearers of British, Belgian and French veterans and remembrance associations, official representatives of New Zealand and Britain as well as military of both nations were present to pay their respect. The ceremony was led by Rev.Chris Kellock, Chaplain of the 1st. Battalion The Royal Regiment of Fusiliers.

THEY SHALL GROW NOT OLD

DSC_9213 - kopie

Perth Cemetery de ochtend van 7 maart / Perth Cemetery on that morning of March 7th.

DSC_9216 - kopie

De CWGC doet nog het extra werk van het leegpompen van het nieuwe graf / 
The CWGW still does the extra job of draining the new grave.

DSC_9218 - kopie

De nieuwe grafsteen voor de drie soldaten / the new headstone for these three soldiers

DSC_9220 - kopie

DSC_9234 - kopie

Vlaggendragers komen aan  / Standard bearers arriving

DSC_9236 - kopie

De klaroenspelers van het 1e Bataljon The Royal Regiment of Fusiliers: Lance Corporal C. Campbell en Lance Corporal J. Jones en trompetter Major Graham Hickman van de Royal New Zealand Infantry Regiment. /

The buglers of the 1st Battalion The Royal Regiment of Fusiliers: Lance Corporal C. Campbell and Lance Corporal J. Jones and trompetter Major Graham Hickman of the Royal New Zealand Infantry Regiment.

DSC_9237 - kopie

Kinderen van de lagere school van Zillebeke wonen de plechtigheid ook bij / children of the local elementary school also attend the ceremony

DSC_9238 - kopie

Nog een ander groep leerlingen / Another group of pupils.

DSC_9239 - kopie

De vlaggendragers in positie bij het nieuwe graf / The standard bearers lined up near the new grave

DSC_9240 - kopie

DSC_9241 - kopie

DSC_9242 - kopie

Aalmoezenier Chris Kellock neemt de dienst nog even door / Chaplain Chris Kellock reads through the order of service

DSC_9243 - kopie

Een deel van de aanwezigen met onder hen John Sutherland van de Royal British Legion Scotland, afdeling Passendale / Part of the people present, amongst them John Sutherland of the Royal British Legion Scotland, Passchendaele Branch

DSC_9244 - kopie

Vlaggendragers en enkele officiële en militaire vertegenwoordigers / standard bearers and some of the official and military representatives

DSC_9245 - kopieDSC_9247 - kopie

De vlaggendragers van de Tank Memorial Ypres Salient (TMYS), de Royal British Legion Scotland-Passchendaele Branch en van het Royal British Legion Ypres.  /  Standard bearers of the Tank Memorial Ypres Salient, the Royal British Legion Scotland-Passchendaele Branch and of the Royal British Legion (RBL) Ypres.

DSC_9249 - kopie

DSC_9250 - kopie

Chris Lock (TMYS) & R. Declercq van de Koninklijke Entente Ieper/  ~ of the TMYS and Royal Entente Ieper

DSC_9251 - kopie

DSC_9252 - kopie

Vertegenwoordigers uit Nieuw Zeeland, Groot Brittannië, ook van de CWGC en de RBL. / representatives of New Zealand, Great Britain and of the CWGC and the RBL

DSC_9253 - kopie

Vlaggendrager van een Franse veteranen organisatie / Standard bearer of a French Veterans Organisation

DSC_9254 - kopie

Legeraalmoezenier Chris Kellock opent de plechtigheid met een schriftlezing en gebeden. / Army Chaplain Chris Kellock opens the ceremony quoting the scriptures and with prayer. 

DSC_9257 - kopie

Schriftlezing door Flying Officer B. Burton, RAF, militair assistent de Defensie Attaché in België /
Scripture reading by Flying Officer B. Burton, RAF, military assistant tot the Defence Attaché, Belgium.

DSC_9259 - kopie

Evangelielezing door de ambassadeur van Nieuw Zeeland in Belgie, M. Gregory Andrews.  /
Gospell reading by the ambassador of New Zealand to Belgium, Mr. Gregory Andrews

DSC_9260 - kopie

Toespraak door de aamoezenier waarin de herdenking op treffende wijze wordt verwoord / well spoken remembrance address by the army chaplain

DSC_9261 - kopie

DSC_9262 - kopie

Daarna volgt een gebed en de eigenlijke teraardebestelling waarbij symbolisch aarde wordt gestrooid over de kist/  A prayer at the final interment, symbolised by sprinkling a handful of earth on the coffin

DSC_9263 - kopie

DSC_9265 - kopie

DSC_9266 - kopie

DSC_9267 - kopie

De herdenkingsode wordt gereciteerd in het Maori door Brigadier E. Williams, hoofd van de Nieuw Zeelandse Militaire Staf in het Verenigd Koninkrijk /  The Ode of Remembrance is recited in Maori by Brigadier E. Williams, head of the New Zealand Defence Staff, United Kingdom.

DSC_9268 - kopie

DSC_9269 - kopie

Flying Officer B. Burton, RAF spreekt de "Ode of Remembrance "uit in het Engels / Flying Officer B. Burton, RAF, recites the "Ode of Remembrance" in English.

WE  WILL  REMEMBER  THEM.

DSC_9270

Eerbetoon door de vlaggen tijdens de Last Post / the standars salute when the Last Post sounds

DSC_9271

DSC_9274

DSC_9275

Kransen worden gelegd in naam van Nieuw Zeeland door ambassadeur G. Andrews en Brigadier Williams.​​​​​​ / Wreath laying on behalf of New Zealand by ambassador G. Andrews and Brigadier Williams.

DSC_9276

Een vertegenwoordiger van de Britse ambassadeur legde ook een krans neer / a representative of the  British ambassador to Belgian laid a wreath as well.

DSC_9277

DSC_9278

Een krans namens de Royal Regiment of Fusiliers, de opvolgers van de Lancashire Fusiliers. / Wreath on behalf of the Royal Regiment of Fusiliers, the successors to the Lancashire Fusiliers

DSC_9279

DSC_9280

DSC_9282

Namens de stad Ieper legt eerste schepen J. Verschoore een krans. / On behalf of the city of Ieper, deputy mayor J. Verschoore lays a wreath.

DSC_9283

DSC_9285

Krans namens de Commonwealth War Graves Commission / Wreath on behalf of the Commonwealth War Graves Commission

DSC_9286

DSC_9287

en namens -and on behalf of -  the Royal British Legion Ypres

DSC_9288

Ook anderen, waaronder de jongeren, leggen nog een krans. / Some other people, amongst them these pupils, also lay a wreath.

DSC_9289

DSC_9290

DSC_9291

DSC_9292

DSC_9293

Kransen ter ere van deze 3 gesneuvelde mannen  / Wreaths in honour of these 3 fallen men.

LEST WE FORGET !

DSC_9294

"(...) on this day we remember before you, all who experienced the heat of battle; those who faced the terrible waste and devastation, who fought against all odds, endured the clinging mud, and the squalor fo the trenches . (...)"
"(...) op deze dag herdenken we voor U, allen die de hitte van de strijd meemaakten; diegenen die de verschrikkelijke verspilling en verwoesting moesten aanzien, die vochten tegen beter weter in, die de klevende lodder moesten verduren en de ellende van de loopgraven (...)

DSC_9295

DSC_9296

Majoor S. Cooper, commandant van X Compagnie, 1e Bataljon The Royal Regiment of Fusiliers, citeert het regimentsgebed. / Major S. Cooper, Officer Commanding X Company, The Royal Regiment of Fusiliers, reads the Collect of the Regiment.

DSC_9298

Een laatste toespraak door Brigadier Wiliams, RNZIR.  / a final address by Brigadier Wiliams, RNZIR.

DSC_9300

DSC_9301

DSC_9302

DSC_9304

DSC_9305

DSC_9306

DSC_9307

Slotgebed door de aalmoezenier  / dismissal by the Army Chaplain.

DSC_9308

DSC_9309

DSC_9310
De ambassadeur van Nieuw Zeeland en Brigadier E. WIlliams. /
The New Zealand Ambassador to Belgium, H.E. G. Andrews & Brigadier E. Williams, RNZIR

DSC_9311
Vlaggendragers marcheren af / standard bearers marching off

DSC_9312

DSC_9313

De kist met de resten van een soldaat van de Lancashire Fusiliers, een Nieuw Zeelandse soldaat en een onbekende soldaat. Nu rusten ze, na een passende eervolle begrafenis, tussen hun gevallen vrienden. / the coffin with the remains of a soldier of the Lancashire Fusiliers, a New Zealand soldier and un unknown soldier. Now they finally rest, after a proper and honourful burial, amongst their fallen comrades.

"They are not missing, they are here !"

(quoting F.M. Herbert Plumer, Menin Gate 1927)

DSC_9314

De klaroenblazers - the buglers- Lance Corporals Campbell & Jones, de aalmoezenier - the Army Chaplain - Rev. Chris Kellock &  Major Cooper, allen van -all of-  the 1st Batalion The Royal Regiment of Fusliers.

This actual Regiment is the successor to the (former):  Lancashire Fusliers, (Royal) Northumberland Fusiliers,Royal Warwickshire Regiment
ditto ~ Fusiliers and Royal Fusiliers (City of London Rgt.) 

lancashire_fusiliers_cap_badge

WW1 Lancashire Fusiliers Cap badge. 

Crest of the New Zealand Defence Force

RNZDFC

Pagina door / page by Frank Mahieu