Alweer een recordjaar voor Peace Village
10 December 2018 - Mesen - Bron: Peace Village
Nu 2018 bijna voorbij is maakte Peace Village Mesen de balans op van het afgelopen jaar en de afgelopen 5 herdenkingsjaren (2014-2018).

2018

In 2018 hebben we met Peace Village 26.000 overnachtingen gerealiseerd. Dat zijn er nog eens 1.000 meer dan in het vorige recordjaar 2017.
De bezetting was dit jaar internationaler dan ooit. Mede dankzij het project 18 in 18 hebben we in 2018 gasten kunnen ontvangen uit 40 verschillende landen. De gasten kwamen voornamelijk uit België (+/- 25%) en Het verenigd Koninkrijk (+/- 50%). Maar er waren dit jaar ook hele verre (en kleine) landen bij zoals Trinidad en Tobago, Peru, …

2014-2018

In 2013, het referentiejaar voor de start van de herdenkingen, realiseerde Peace Village 13.500 overnachtingen. In 2018 klokken we af op 26.000, dat is bijna een verdubbeling.
Als we de periode 14-18 overschouwen dan hebben we in de 5 herdenkingsjaren samen 111.000 overnachtingen gerealiseerd.
  • 2014: 20.000
  • 2015: 20.000
  • 2016: 20.000
  • 2017: 25.000
  • 2018: 26.000
Wat opvalt is dat de groep binnenlandse toeristen even sterk gestegen is als de groep buitenlandse gasten. De verhouding is gedurende de hele herdenkingsperiode 75% buitenlandse en 25% binnenlandse gasten gebleven. De herdenking aan WOI blijft de voornaamste drijfveer voor de groepen die in Peace Village overnachten.

Omdat we niet alleen een hostel willen zijn hebben we de afgelopen jaren heel wat educatieve projecten op poten gezet. We hadden 3 edities van de Global Peace Games met jongeren uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië en België (2014 – 2017 -2018), we hadden het project ’18 in 18’ met 18 jarigen uit 40 verschillende landen, we hadden onze eigen versie van de 30.000ste Last  Post,… Daarnaast hebben we heel wat van onze groepen een plek kunnen geven in herbegravingen van soldaten, de opgravingen van dig hill 80 …

2019 en verder

Voor de herdenkingsjaren hebben we een prognose gemaakt voor de periode 2014-2020. Waarin we een sterke groei  voorspelden voor de periode 2014-2018. De ambitie van 20.000 overnachtingen per jaar werd vooral in 2017 en 2018 sterk overtroffen. Toch was het van meet af aan onze ambitie om ook voor de jaren 2019 en 2020 te kunnen verder werken met een bezettingscijfer van 20.000 overnachtingen per jaar. Met de gegevens die we op vandaag hebben kunnen we voorspellen dat we ook in 2019 nog stevig boven de 20.000 overnachtingen zullen uitkomen.
Helaas zijn er een aantal factoren die mogelijks roet in het eten kunnen gooien zoals de Brexit. De onzekerheid speelt de groepen uit het verenigd Koninkrijk parten. Daarnaast zal een extra paspoortcontrole (geschat op 90 seconden per persoon)  de bestaande reissschema’s over hoop halen. We ondervinden op dit moment nog geen negatieve gevolgen maar er moet snel duidelijkheid komen.

Daarnaast valt de provinciale subsidie voor scholen met WOI projecten weg vanaf 2019. We hopen alvast dat de nieuwe deputatie de subsidie opnieuw opneemt zodat ook de West-Vlaamse scholen kunnen blijven Vredesklassen organiseren.  

Kivu for life

Dit ‘feestjaar’ sluiten we af met Kivu for life, een activiteit in het kader van de Warmste week. We zetten onze deuren open voor de mensen van de Westhoek die doorgaans Peace Village kennen van in de krant maar nog niet zelf bezocht hebben. Op die manier combineren we onze activiteit die geld moet opbrengen voor het project Mama Kivu met een soort opendeurdag. Meer info over dit project op https://www.peacevillage.be/nl/flanders-peace-field/onze-projecten/kivu-life