354.000 euro voor de restauratie van Commonwealth oorlogsbegraafplaatsen
10 juli 2020 - Vlamertinge - Bron: Commonwealth War Graves Commission
Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 354.291 euro toe voor de restauratie van Commonwealth oorlogsbegraafplaatsen. "De militaire begraafplaatsen in de Westhoek zijn onderdeel van het landschap. Het zijn ontzagwekkende overblijfselen die ons herinneren aan het belang van vrede. Ik ben dan ook heel blij dat de Commonwealth War Graves Commission de begraafplaatsen piekfijn in orde houdt, en ik ondersteun hen graag. Door te investeren in dit specifieke funerair erfgoed zorgen we voor een fysieke herinnering aan de twee wereldoorlogen. Dat is belangrijk, want daar start vredeseducatie", zegt minister Diependaele.In 2017 ondertekenden de Vlaamse Regering en de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) een meerjarenpremieovereenkomst voor het uitvoeren van restauratiewerken op 24 Commonwealth oorlogs begraafplaatsen in Vlaanderen. De CWGC kan rekenen op een restauratiepremie van 3.915.393,60 euro gespreid over vijf jaar (2017-2021).

In 2017 startte de CWGC met dringende restauratiewerken aan enkele begraafplaatsen. In 2018 en 2019 volgde de restauratie van ommuringen van verschillende sites. Deze restauratiewerken worden in 2020 verder gezet op deze zeven begraafplaatsen: Vlaams minister Matthias Diependaele: "Onroerend Erfgoed en Toerisme gaan hand in hand. Investeren in ons rijk verleden is een enorme boost voor verschillende beleidsdomeinen: de bouwsector, toerisme, horeca… noem maar op. Uit onderzoek in 2015-2016 bleek dat restauratiewerken noodzakelijk zijn om de erfgoedwaarde van de begraafplaatsen en gedenktekens te behouden, te herstellen en te versterken. Op basis van de resultaten werd een beheersplan opgesteld. Naast restauratiewerken zijn ook werken opgenomen die een betere toegankelijkheid voor minder mobiele bezoekers garanderen."

Geert Bekaert (links), Area Director WEA Central CWGC, leidt de minister rond.Director General CWGC, Barry Murphy: "De Commonwealth War Graves Commission (CWGC) is verheugd dat het belang van onze begraafplaatsen en monumenten in de voormalige Ieperboog, en het werk van de CWGC in het onderhouden ervan, zowel op historisch als cultureel gebied en zeker ook naar het herdenken toe, door deze samenwerking erkend wordt, Deze royale ondersteuning is van cruciaal belang voor de continuïteit van ons werk in het zorgen voor deze herdenkingsplaatsen. Dit waardevolle partnerschap laat ons toe om onze sites te conserveren en ervoor te zorgen dat zij een waardig aandenken zijn voor diegenen die stierven en dat zij kunnen blijven bezocht worden door de volgende generaties. Wij hopen op een langdurige samenwerking."

De Commonwealth War Graves Commission

De CWGC werd in 1917 opgericht. Ze eert en zorgt voor 1,7 miljoen mannen en vrouwen van de strijdkrachten van het Gemenebest die in de Eerste en Tweede Wereldoorlogen stierven en die we nooit mogen vergeten. Gefinancierd door de 6 deelregeringen begon hun werk met het bouwen, en nu onderhouden, van begraafplaatsen en monumenten op 23 000 locaties over de hele wereld.

Vandaag, meer dan honderd jaar later, blijft het werk van de Commissie voortduren dankzij haar medewerkers, supporters en vrijwilligers die dit uniek, cultureel, tuinbouwkundig en architecturaal erfgoed helpen behouden en ervoor zorgen dat de verhalen van de gesneuvelden levendig blijven.

Het kantoor van de CWGC in Ieper beheert de begraafplaatsen en monumenten in 9 landen in West Europa (België, Nederland, Duitsland, Luxemburg, Polen, Oostenrijk, Letland, Estland en Litouwen).