Memorial plaque of the soldiers of the Commonwealth who fell on Belgian soil
  • De gedenkplaat in de Ieperse kathedraal.
  • Vele Britten bezoeken de Ieperse kathedraal en gedenken de gesneuvelden.
Practical info
Who/What
Commonwealth militairen gesneuveld op Belgische bodem
Location
Inside the Cathedral, on the left-hand wall of the transept
Ieper, Ieper
Date
1930
Coordinates
GPS-Reference R5585 - IEPER - St.- Maartenskathedraal
DMSX N 50°51'06.1'' - E002°53'05.0''
DMX N 50°51.101' - E002°53.084'
D N 50.851686° - E002.884725°
UTM 31U E 491885 N 5633338
GOOGLE EARTH 50 51.101 N, 002 53.084 E
Maps
• Mapquest
Info
Inside the church, on the left-hand wall of the transept, stands a commemorative plaque to the Commonwealth soldiers who fell on Belgian soil. The plaque is marble, worked in relief. At the top is the text: "TO THE GLORY OF GOD AND TO THE MEMORY OF ONE MILLION DEAD OF THE BRITISH EMPIRE WHO FELL IN THE GREAT WAR 1914 1918 MANY OF WHOM REST IN BELGIUM". In the centre, a cross is formed by the following coats of arms: at the top “India”, in the centre a banner reading “The United Kingdom of Great Britain and Ireland”, with their coats of arms and mottos;ers ñ The 1914-18 to the left “Canada”; to the right “Australia”; underneath in the centre, “New Zealand”; to the left “South Africa”; to the right “Newfoundland”; all of which is surmounted by a banner reading “Dieu et mon Droit”. Below these coats of arms is the Latin text of the words inscribed in English on the top of the plaque : "AD MAJOREM DEI GLORIAM ET IN MEMORIAM MILLIENS MILLIUM NOSTRORUM QUI EX IMPERIO BRITANNICO UNDIQUE COORTI ANNO DOMINI MCMXIV MCMXVIII IN BELLO PRAETOR OMNIA MEMORANDO VITAM PRO PATRIA PROFUNDERUNT QUORUM PARS MAGNA IN TERRA BELGICA DORMIUNT HOC MONUMENTUM EXSTRUXERE TOTIUS IMPERII GENTES ATQUE COMMUNITATES"
Extra information
Technische beschrijving : Geprofileerde marmeren pling waarop, gevat in een rechthoekige omlijsting, een beschilderde gipsen gedenkplaat staat, uitgevoerd in vlakreliëf. Omlijsting met bladtorus in goud. Bovenaan: "TO THE GLORY OF GOD AND TO THE MEMORY OF ONE MILLION DEAD OF THE BRITISH EMPIRE WHO FELL IN THE GREAT WAR 1914 1918 MANY OF WHOM REST IN BELGIUM". In het midden: een kruis bestaande uit wapenschilden en telkens in een banderol : "INDIA", "THE UNITED KINGDOM OF GT. BRITAIN AND IRELAND", "CANADA", "AUSTRALIA", "NEW ZEALAND", "SOUTH AFRICA", "NEWFOUNDLAND" In een doorlopende banderol: "DIEU ET MON DROIT" Onderaan: "AD MAJOREM DEI GLORIAM ET IN MEMORIAM MILLIENS MILLIUM NOSTRORUM QUI EX IMPERIO BRITANNICO UNDIQUE COORTI ANNO DOMINI MCMXIV MCMXVIII IN BELLO PRAETOR OMNIA MEMORANDO VITAM PRO PATRIA PROFUNDERUNT QUORUM PARS MAGNA IN TERRA BELGICA DORMIUNT HOC MONUMENTUM EXSTRUXERE TOTIUS IMPERII GENTES ATQUE COMMUNITATES" In de vier hoeken zijn afwisselend een kruis en een X aangebracht. H. 266 cm x Br. 127 cm Op 15 maart kondigen de kranten aan dat de directeur van de Commonwealth War Graves Commission de kerk bezocht heeft met het oog op het aanbrengen van deze gedenkplaat. Met instemming van de pastoor-deken was de onthulling voorzien voor Tuindag (12 mei 1930). Op 22 juli 1930 verbiedt de bisschop van Brugge, onder verwijzing naar "het uitdrukkelijke verbod der H. Congregatie van de Kerkgebruiken op 20 october 1922" het aanbrengen van deze plaat. Op 17 augustus komt hij op zijn beslissing terug met als reden dat het verbod van de H. Congregatie hier niet van toepassing is. De verordening van deze congregatie verbood het aanbrengen binnen de kerken van grafstenen voor personen die niet in deze kerken begraven liggen. Op 11 september 1930 verleende de minister van justitie de toelating voor het aanbrengen van deze plaat. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Related links
Other items in Ieper