Memorial stone in remembrance of the victims of WW I
  • Fragment van het bovenste deel van de gedenksteen.
Practical info
Who/What
Militaire en burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen
Location
Elementary School "De Mote" De Montstraat 11
Ieper, Ieper
Coordinates
GPS-Reference R5577 - IEPER - Gedenksteen Demontstraat slachtoffers
DMSX N 50°50'55.6'' - E002°53'01.3''
DMX N 50°50.926' - E002°53.021'
D N 50.848769° - E002.883686°
UTM 31U E 491811 N 5633014
GOOGLE EARTH 50 50.926 N, 002 53.021 E
Maps
• Mapquest
Info
Op de speelplaats van de school staat een monument waar twee witmarmeren platen tegen een gemetselde wand hangen. In het midden hangt een bronzen zwaard met de punt naar boven. De tekst herinnert aan de militaire en burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen.
Extra information
Technische beschrijving : Op een plint van ruw gehouwen natuurstenen blokken, afgewerkt met een hardstenen waterlijst, staat een gemetselde wand waartegen twee witmarmeren platen hangen. Bovenaan afgewerkt met een geprofileerde hardstenen kroonlijst en een grote schelp met bronzen palmtak en banderol. In het midden van de plaat hangt een bronzen zwaard met de punt naar boven. Op de kroonlijst: "1914-191"'. Op de bovenste plaat: "Gesneuveld Voor het Vaderland", de namen; "Burgerlijke slachtoffers", de namen. De namen zijn niet alfabetisch gerangschikt. Op de onderste lijst: "A la Glorieuse Mémoire De Nos Camarades Tombés Pour La Patrie". Afmetingen : H. 333 cm x Br. 130 cm x D. 41 cm (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Related links
Other items in Ieper