Ypres Reservoir Cemetery
 • Ook deze begraafplaats heeft een mooie toegang.
 • Detail van de toegang.
 • Het plan van deze grote begraafplaats waar meer dan 2.300 gesneuvelde soldaten begraven liggen.
 • Een zicht op een deel van de begraafplaats.
 • Een foto van het oudste deel van de begraafplaats.
 • 'Special memorials' herdenken 2 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die begraven waren op Infantry Barracks en 8 die begraven waren op Ypres Reservoir Middle Cemetery van wie de graven door artillerievuur vernield werden
 • Known to be buried in this cemetery
 • In Plot V Rij AA liggen militairen van het 6th Duke of Cornwall's Light Infantry (43rd Brigade - 14th (Light) Division) die op 12 augustus 1915 gedood werden door een bom van de 'Ypres Express' die werd afgevuurd van uit het bos van Houthulst
Praktische info
Situering
Plumerlaan - Minneplein
Ieper, Ieper
Grondplan-luchtfoto
Coördinaten
GPS-Referentie R5614 - Ypres Reservoir Cemetery
DMSX N 50°51'12.1'' - E002°52'39.1''
DMX N 50°51.201' - E002°52.652'
D N 50.853358° - E002.877534°
UTM 31U E 491379 N 5633525
GOOGLE EARTH 50 51.201 N, 002 52.652 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
Ieper telt twee militaire begraafplaatsen binnen de stadsmuren : Ramparts Cemetery, Lille Gate bij de Rijselpoort en deze Ypres Reservoir Cemetery. Ieper was van oktober 1914 tot de herfst 1918 het centrum van een boog die door Britse, en soms ook door Franse, troepen werd bezet. Het werd meer dan welke frontstad ook vernield. De ruïnes van de lakenhallen en de kathedraal stonden herkenbaar in het midden ervan.

De 'Infantry Barracks' bevonden zich in de omgeving van de zuidelijke stadsomwalling. De gevangenis, het 'reservoir' en de watertoren bevonden zich aan de westkant. Drie begraafplaatsen werden aan de westkant aangelegd : twee tussen de gevangenis en het reservoir en een derde ten noorden van de gevangenis. De eerste twee werden na de oorlog ontruimd en naar de derde overgebracht. Deze begraafplaats heette oorspronkelijk 'Cemetery North of the Prison' en later 'Ypres Reservoir North Cemetery', later kortweg 'Ypres Reservoir Cemetery'. De aanleg ervan begon in oktober 1915. Ze werd gebruikt door geverchtseenheden en Field Ambulances tot het einde van de oorlog. Toen bevatte ze 1099 graven. Later kwam er een uitbreiding door bijzetting van verspreide graven en kleinere begraafplaatsen in de Salient.

Er worden nu 2614 Commonwealthdoden en 1 niet-geïdentificeerde Duitser herdacht. 2/5 daarvan zijn niet-geïdentificeerd. 'Special memorials' herdenken 2 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die begraven waren op Infantry Barracks en 8 die begraven waren op Ypres Reservoir Middle Cemetery van wie de graven door artillerievuur vernield werden. In Plot V Rij AA zijn de graven van een groep officieren en mannen van het 6th Duke of Cornwall's Light Infantry die ingekwartierd waren tussen de restanten van de kathedraal en die op 12 augustus gedood werden door de 'Ypres Express' die vuurde vanuit Houthulstbos. Overlevenden werden gered door de 11th King's Liverpools maar deze stoffelijke overschotten werden pas ná de oorlog ontdekt.

Volgende begraafplaatsen werden ontruimd en naar hier overgebracht:
 • YPRES RESERVOIR SOUTH CEMETERY Deze begraafplaats lag tussen de gevangenis en het reservoir en werd ook "Broadley's Cemetery" en "Prison Cemetery No. 1." genoemd. Ze werd gebruikt van oktober 1914 tot oktober 1915 en bevatte 18 graven van militairen uit het Verenigd Koninkrijk.
 • YPRES RESERVOIR MIDDLE CEMETERY Deze begraafplaats lag ten noorden naast vorige begraafplaats en werd ook "Prison Cemetery No. 2" en "Middle Prison Cemetery." genoemd. Ze werd gebruikt in augustus en september 1915 en uitzonderlijk later. Ze bevatte de graven van 107 militairen uit het Verenigd Koninkrijk waarvan er 41 behoorden tot de 41 of whom belonged to the 6th King's Own Yorkshire Light Infantry. Er lag ook 1 Belgische militair begraven.
 • The CEMETERY at the INFANTRY BARRACKS (ook genoemd "the Esplanade"). Deze begraafplaats werd gebruikt van april 1915 tot juli 1916 en bevatte de graven van 14 militairen uit het Verenigd Koninkrijk waarvan er 10 behoorden tot de 6th Siege Battery, R.G.A.
Bijzettingen (Commonwealth War Graves Commission):
 • Verenigd Koninkrijk: 2258
 • Canada: 155
 • Australië: 143
 • Nieuw-Zeeland: 28
 • Zuid-Afrika: 12
 • Undivided India: 2
 • Andere Commonwealth: 6
 • Niet-identificeerbaar: 10
 • Totaal Commonwealth: 2614
 • Andere nationaliteiten: 1
Gerelateerde links
Andere items in Ieper