Westvleteren en de Eerste Wereldoorlog: thematische wandeling
30 januari 2011 - Westvleteren - Bron: Willy Tillie

O.l.v. Johan Gheeraert op zondag 27 maart 2011
Vertrek om 14 u. vóór de kerk van Westvleteren

Westvleteren was tijdens de Eerste Wereldoorlog een dorp net achter het front. Achtereenvolgens waren er Franse en Belgische troepen gestationeerd.

We staan even stil bij het plaatselijk monument voor de gesneuvelden, een monument dat zelf een geschiedenis heeft. Op dit gedenkteken is het verhaal van het Belgische leger in 1914-1918 zo af te lezen. Vervolgens houden we halt bij het Frans ereperk op het kerkhof en daarna wandelen we tot aan de Belgische militaire begraafplaats. Deze begraafplaats wordt toegelicht vanaf het ontstaan tijdens de oorlog, de definitieve aanleg in 1924-25 en de latere ontgravingen en bijzettingen. Het is het verhaal van de groeiende tegenstelling tussen de Belgische staat en het Vlaams nationalisme, het verhaal van de twee types zerkjes en taalgevoeligheid alom, verhalen van Belgische helden en Vlaamse martelaren. Kortom een verhaal met een grote actualiteitswaarde: het is de in steen vereeuwigde aanhef van de problemen waar ons land vandaag nog mee worstelt.

Deelnameprijs ter plaatse te betalen: 4 euro voor niet-leden, 3 euro voor leden, gratis voor ereleden.