Herdenking 1918-2018 in Heuvelland
03 november 2017 - Heuvelland - Bron: Gemeente Heuvelland
Gemeentebestuur Heuvelland zet reeds jaren in op een serene herdenking van de Eerste Wereldoorlog en een kwaliteitsvolle ontsluiting van sites en verhalen naar een breed publiek. Samen met heel wat partners werden de laatste jaren unieke herdenkingsplaatsen geopend of vernieuwd zoals Bayernwald, de Lettenberg of de Kemmelberg. Sinds maart beschikken we over een gloednieuw Bezoekerscentrum en zowel in juni als in september waren er activiteiten in verband met 100 jaar Mijnenslag.

Het jaar 1918 was doorslaggevend, zowel internationaal als voor de regio Heuvelland. de volledige bevrijding van de streek werd immers voorafgegaan door hevige gevechten met de totale vernieling en ontvolking tot gevolg.  Deze gebeurtenissen wil het gemeentebestuur samen met haar partners gepast onder de aandacht brengen.

Er zijn twee periodes, een eerste eind april 2018 en een tweede eind augustus 2018. Hieronder geven we een korte toelichting bij de voornaamste evenementen en producten. Daarnaast vinden er heel wat kleinschalige activiteiten plaats en kan de bezoeker genieten van het permanent aanbod waaronder een dagarrangement WO I. Het volledige programma wordt begin 2018 bekend gemaakt.
 
17 april 2018
Herdenkingstuin Vluchtelingen Westouter
Herdenking van de vluchtelingen van Heuvelland en omstreken
 
Oorlog doet meteen ook aan stromen vluchtelingen denken. Het Heuvelland verwelkomde eerst vluchtelingen uit Vlaanderen. Toen de oorlog hier aankwam in oktober 1914 probeerden velen zo lang mogelijk in de streek te blijven. Bij het lenteoffensief in april 1918 werden ook de laatste dorpen geëvacueerd. De Elfnovembergroep werkt al 40 jaar rond de beleving van de gewone man van de oorlog en heeft in Westouter een herdenkingstuin ingericht voor de vluchtelingen. Op deze plaatst herdenken zij hun lot samen met de gemeente Heuvelland en de plaatselijke basisschool.

21 april 2018 > 2019
Bezoekerscentrum Het Heuvelland Kemmel
Tentoonstelling: 1918 The Final Offensive: De Slag om de Kemmelberg

In deze tijdelijke tentoonstelling ligt de focus op het laatste oorlogsjaar met het belang van de Amerikaanse deelname aan de oorlog en het geallieerd eindoffensief. De strijd om de Kemmelberg was hierin een dramatisch hoogtepunt. Deze strategische hoogte was sinds 1915 een Britse uitkijkpost. Door de aanstaande komst van de Amerikanen, waren de Duitsers genoodzaakt tot een ultiem lenteoffensief, in de hoop de oorlog in hun voordeel te laten kantelen. Zij namen de Kemmelberg maar met Franse hulp werd de verdere doorbraak eind april 1918 verhinderd. Bij de volgende belangrijke episode in augustus kregen de geallieerden de Kemmelberg terug in handen en dit met Amerikaanse hulp tijdens één van hun eerste acties in Vlaanderen. Deze periode wordt in het Bezoekerscentrum op een eigentijdse manier uitgebeeld door middel van onder andere film, ongekende foto’s en persoonlijke verhalen.

Deze tentoonstelling wordt ondersteund door Toerisme Vlaanderen en is een samenwerking is tussen stad Waregem, museum Zonnebeke en Heuvelland.

21 april 2018 > 11 november 2018
30 plaatsen in Heuvelland
Openluchttentoonstelling: 1918 The Final Offensive

Op 30 plaatsen verspreid over alle 8 dorpen van Heuvelland komen er grote foto’s die de betrokken locatie tonen voor, tijdens of na WO I. Het zijn bakens voor wie na de tentoonstelling ook de belangrijkste plaatsen wil bezoeken of stopplaatsen bij een rondrit of fietstocht.
 
27.04.2018
Heuvelland Ossuaire du Mont Kemmel
Officiële herdenkingsplechtigheid van de Slag om de Kemmelberg

De Slag om de Kemmelberg was het hevigst tussen 25 april en 29 april 1918. De Fransen kwamen toen te hulp om de bres in de frontlijn te dichten maar deze acties kostten hen 10.000 doden. Bepaalde regimenten bestonden gewoon niet meer. Ongeveer de helft van de slachtoffers werd later in het ossuaire bijgezet, de plaats waar deze verliezen nu worden herdacht in samenspraak met en in aanwezigheid van (inter)nationale en lokale autoriteiten.  Voor de gelegenheid wordt ook de vlam overgebracht van de Arc du Triomphe. De volksliederen worden gezongen door schoolkinderen uit Heuvelland en de Franse buurgemeente Saint-Jans-Cappel. Deze herdenking staat open voor het grote publiek.
 
28 april en 29 april 2018
Bezoekerscentrum Het Heuvelland Kemmel
Themaweekend Kemmelberg

De gemeente Heuvelland zet in op de herinnering aan dit dieptepunt uit de lokale geschiedenis, een militair slagveld met 1000den doden maar ook een ramp voor de lokale bevolking en het nochtans unieke landschap. Samen met het Dranouter Centrum en andere lokale en regionale partners waaronder RLWH en het provinciebestuur wordt een herdenkingsweekend ingericht. Op verschillende historische plaatsen op en rond de Kemmelberg zal men zich kunnen inleven in het lot van soldaten, burgers en het landschap. Het wordt een combinatie van muziek, toneel, beeldende kunst en geschiedenis die de sfeer zal oproepen van het begin van de 20ste eeuw, van de Belle Epoque tot de heropbouw. Meteen wordt het ook een mooie wandeling of rondrit in het indrukwekkende landschap van het Heuvelland.

April 2018
Nieuw boek: ‘De Kemmelberg’

In een nieuw boek focust auteur Koen Baert op de Kemmelberg, de omliggende dorpen Kemmel, Loker en Dranouter en hun bewoners. De Kemmelberg en in het bijzonder de uitkijktoren staat symbool voor dit verhaal. Hij werd gebouwd voor de eerste toeristen einde 19de eeuw. Zij arriveerden met de tram, wandelden tot op de heuvel om er te genieten van een fantastisch panorama. Eind 1914 vluchtte de bevolking en werd de toren een half verwoest uitkijkpunt voor Britse soldaten en werd de heuvel een herkenningspunt voor elke soldaat in de streek. In 1918 werd de berg veroverd en heroverd en de hele omgeving in puin gelegd. In de jaren 1920 werd de hele streek herbouwd. Vandaag is de Kemmelberg bekend als een prachtig en beschermd landschap waar ook de littekens van de oorlog nooit veraf zijn.

Het boek schetst de bijzonder gelaagde geschiedenis van dit unieke landschap van de prehistorie tot vandaag met een focus op de periode voor, tijdens en na WO I en gaat nadrukkelijk in op enkele unieke plaatsen.

Het boek wordt drietalig NL/F/ENG uitgegeven door Stichting Kunstboek (hard cover, 144pp, volledig in kleur en rijkelijk geïllustreerd).
 
Mei 2018
Kriekstraat Kemmel
Herinhuldiging obelisk Franse 32ste divisie

Het monument uit 1919 herinnert aan de vele Franse soldaten die hier het leven lieten begin mei 1918. Na een volledige restauratie in 2013 werd het bouwwerk op 12 mei 2017 grotendeels vernield door een onweer. Het gemeentebestuur engageert zich opnieuw om het Franse monument aan de Kriekstraat te herstellen. Gezien de ernstige staat, dringt een reconstructie zich op. Het bestuur kan rekenen op de steun van haar partner Le Souvenir Français. Graag doen beide beroep op de steun van particulieren, instellingen en ondernemers die hieraan willen bijdragen. De eerste schenkingen lopen inmiddels binnen.
 
26 augustus 2018
Dries Kemmel - American Day

In augustus 1918 beleefden de Amerikanen hier hun eerste veldslag in Vlaanderen. Deze  gebeurtenis wordt op een originele manier herdacht. In het centrum van Kemmel zal de bezoeker kunnen deelnemen aan allerlei typisch Amerikaanse zaken zoals line dancing of baseball en proeven van barbecue of apple pie terwijl het dorp in de sfeer baadt van de Verenigde Staten omstreeks 1918.
 
29 augustus 2018
Amerikaans monument Kemmelstraat Kemmel
Officiële herdenkingsplechtigheid van de ontzettingsgevechten Kemmel/Ieper

Ter voorbereiding van het algemene eindoffensief van eind september, was er in onze streek al heel wat activiteit in augustus. De Duitsers trokken zich terug van de Kemmelberg maar meer naar Ieper toe behielden ze wel hun posities. Tussen Vierstraat en de Komense vaart kwamen Amerikaanse troepen van de 27ste en 30ste divisie in actie, hun eerste echte offensief in Vlaanderen. In 1929 werd hier een monument opgericht met zicht op het slagveld waar honderden sneuvelden. Jaarlijks vind hier een kleine ceremonie plaats kort voor Memorial Day en in 2018 vinden de Verenigde Staten en het gemeentebestuur het gepast deze gebeurtenis extra in de aandacht te plaatsen. Deze herdenking staat open voor het publiek.
 
Contact: Koen Baert, stafmedewerker, koen.baert@heuvelland.be, 057/450463