Expo: Tuberculose na de Eerste Wereldoorlog
21 mei 2020 - Poperinge - Bron: De IJzerbode
EXPO: KUREN OP ’T KASTEEL TUBERCULOSE NA DE EERSTE WERELDOORLOG 25 APRIL TOT 15 OKTOBER

De Lovie vzw wil in het kader van een verdere ontplooiing van haar publiekswerking het domein, het kasteel en de werking verder openstellen voor bezoekers. De sociale organisatie neemt daarom deel aan het project Feniks 2020 dat de periode van de wederopbouw na 1918 in het daglicht wil zetten. Samen met Westtoer en Toerisme Vlaanderen, het Instituut voor Sociale Geschiedenis en de Vereniging voor Respiratoire Geneeskunde en Tuberculose tonen we de veerkracht van de frontregio, de noeste inzet van de getroffen landgenoten om het leven te hervatten op vlak van samenlevingsstructuren en de gezondheidszorg. De situatie in de frontstreek was er op vlak van volksgezondheid sterk op achteruit gegaan. De regio kende veel vluchtelingen, weinig reguliere ziekenzorg en werd zwaar geteisterd door besmettelijke ziektes als de Spaanse Griep, tyfus en tuberculose.

De tentoonstelling brengt verschillende verhaallijnen samen:

1. Volksgezondheid na WOI

Een algemene schets van de toenmalige gewoontes en initiatieven op vlak van volksgezondheid dient de bezoeker een ruimer kader te geven om vervolgens de regionale situatie beter te kunnen plaatsen. In de casus tbc zal de aandacht ook uitgaan naar een korte duiding van tbc in België. Eveneens zal de verbinding tussen WOI, de wederopbouw van de gezondheidszorg en de site zelf worden geduid. En er wordt nader ingegaan op de rol van de overheden en ziekteverzekering.

2. Sanatorium Sint-Idesbald

Maar hoe zat dat nu net in het Sanatorium? Hoe werden de patiënten er opgevangen, verzorgd, .. Wat was er specifiek aan het verhaal op het kasteeldomein De Lovie? Vanuit vele verschillende invalshoeken wordt leerrijke en verrassende informatie aan de bezoeker mee gegeven. Om de schaal te illustreren van dit verhaal: waar WOI verantwoordelijk was voor het overlijden van jaarlijks 6.000 Belgische burgers, kostte tuberculose elk jaar het leven aan ongeveer 13.000 burgers. En dit tot in de jaren ’50. Zo vormt het waarschijnlijk een van België’ s grootste seriemoordenaars… Het is een ziekte waar haast elke familie in België ooit mee te kampen heeft gehad.

Praktisch
  • Waar: 1e verdieping Kasteel De Lovie, Krombeekseweg 82, 8970 Poperinge
  • Looptijd: 25 april t.e.m. 15 oktober 2020
  • Open: donderdag tot zondag van 13 u. tot 18 u.
  • GRATIS TOEGANG!
Kasteel De Lovie

Een nieuwe frisse wind waait doorheen het kasteel en alles heeft te maken met het traject dat in De Lovie vzw loopt in het kader van de historische restauratie van het gebouw. Deze restauratie zou binnen enkele jaren kunnen aanvangen. Een van de opmerkzaamste wijzigingen is dat het gebouw ondertussen zal worden ingeschakeld in een heuse publiekswerking. Ook projecten van buitenaf zullen in het kasteel een plaatsje kunnen krijgen. Eveneens wordt het voortaan voor iedereen mogelijk om een zaal te huren in het kasteel. Alvast komt er deze zomer al een zomerterras in het kasteel!

Wil je dit monument helpen ontwikkelen of het kasteel ondersteunen en een duwtje in de rug geven? Kijk dan snel op www.delovie.be/kasteel en laat ons deze toekomst samen bouwen! Voor meer info kan u terecht bij Dries Vandewoude op 057 34 43 84 of dries.vandewoude@delovie.be