Informationbuilding 'Trench of death'
Practical info
Location
IJzerdijk
Kaaskerke, Diksmuide
Date
01/04/2004
Coordinates
GPS-Reference R5377 - KAASKERKE - Dodengang
DMSX N 51°02'45.1'' - E002°50'34.6''
DMX N 51°02.752' - E002°50.577'
D N 51.045861° - E002.842944°
UTM 31U E 488990 N 5654936
GOOGLE EARTH 51 02.752 N, 002 50.577 E
Maps
• Mapquest
Info
Dienst voor Toerisme, Grote Markt 28, 8600 Diksmuide – tel : 051.519.146 – fax : 051.519.148 toerisme@stad.diksmuide.be - www.diksmuide.be
Related links
Other items in Kaaskerke