First stone of the new IJzertower
Practical info
Location
Kaaskerke, Diksmuide
Coordinates
GPS-Reference R6008 - KAASKERKE - IJzertoren
DMSX N 51°01'53.7'' - E002°51'07.5''
DMX N 51°01.895' - E002°51.125'
D N 51.031577° - E002.852089°
UTM 31U E 489628 N 5653346
GOOGLE EARTH 51 01.895 N, 002 51.125 E
Maps
• Mapquest
Info
"In houwe trouw aan het ideaal der Vlaamse IJzerjongens werd deze eerste steen van de te herbouwen toren gelegd op St-Bartolomeusdag XXVde IJzerbedervaart 1952"
Other items in Kaaskerke