German pillbox at the end of the trench of dead
  • Deze Duitse bunker ligt op slechts enkele meters van de Dodengang.
Practical info
Location
Einde Dodengang, IJzerdijk
Kaaskerke, Diksmuide
Coordinates
GPS-Reference R5376 - KAASKERKE - Duitse Bunker bij einde Dodengang
DMSX N 51°02'55.8'' - E002°50'47.2''
DMX N 51°02.930' - E002°50.787'
D N 51.048833° - E002.846444°
UTM 31U E 489236 N 5655266
GOOGLE EARTH 51 02.930 N, 002 50.787 E
Maps
• Mapquest
Info
Op de linkeroever van de IJzer, bij kilometerpaal 15, staat de naamsteen 'Petroleumtanks'. Daar had een Duitse eenheid een observatiepost die een bedreiging vormde voor de Belgische stellingen op dezelfde oever. Na verschillende veroverin's pogingen werd in de Ijzerdijk een naderingsgang gegraven en versterkt, die uiteindelijk uitgroeide tot een gevechtsloopgraaf: de beruchte 'Boyau de la Mort', de Dodengang, met daarop de dwarse ruiterschans. De huidige site is een reconstructie uit 1927-1928 van dit verdedigingscomplex. Buiten de omheining staat een afgetakelde maar authentieke Duitse bunker.

(Bron : Roger Verbeke "Monumenten getuigen : militaire begraafplaatsen en gedenktekens" in "De IJzer")
Related items
Related links
  • Provincie West-Vlaanderen - Persbericht http://www.wo1.be/nl/geschiedenis/gastbijdragen/sites-monumenten-begraafplaatsen-versterkingen-patrimonium/west-vlaamse-monumentenwacht-en-de-groote-oorlog
Other items in Kaaskerke