Peace of the statue of Lode De Boninge
Practical info
Who/What
Lode De Boninge
Location
IJzerdijk (achter het secretariaat van het IJzerbedevaartcomité)
Kaaskerke, Diksmuide
Coordinates
GPS-Reference R6008 - KAASKERKE - IJzertoren
DMSX N 51°01'53.7'' - E002°51'07.5''
DMX N 51°01.895' - E002°51.125'
D N 51.031577° - E002.852089°
UTM 31U E 489628 N 5653346
GOOGLE EARTH 51 01.895 N, 002 51.125 E
Maps
• Mapquest
Info
Dit is slechts een fragment van het oorspronkelijke beeld met de afbeelding van Lode de Boninge en is afkomstig uit de puinen van de eerste IJzertoren.
Extra information
Technische beschrijving : Fragment van een beeld samengesteld uit keien vermengd met beton. Het stelt Lode de Boninge voor en is afkomstig van de gedynamiteerde IJzertoren. Achter het beeld hangen fragmenten van een ijzeren ketting. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Related persons
Other items in Kaaskerke