Provincie West-Vlaanderen maakt verder werk van extra sanering in provinciedomein IJzerboomgaard (Diksmuide)
13 februari 2017 - Kaaskerke - Bron: Provincie West-Vlaanderen
Op donderdag 23 februari 2017 beslist de provincieraad over het bestek en de gunningwijze van de extra werken rond de verdere opruiming van de gevonden oorlogsmunitie in provinciedomein IJzerboomgaard in Diksmuide.

De raming voor de extra sanering (de rest van fase 1 + de volledige fases 2 en 3) bedraagt ruim 307.000 euro, exclusief btw. Voor de werken worden 118 werkdagen voorzien; in het najaar van 2017 zouden de werken afgerond zijn.

Fases 2 en 3Door deze bijkomende opdracht worden de zones rond de IJzerdijk, de toekomstige kampeerzone en de omgeving van de hoeve aangepakt.
Door een wekelijkse evaluatie en een dagelijkse werfopvolging worden de gebruikte methodes geëvalueerd en indien nodig, bijgestuurd, in samenspraak met het studiebureau.

De zone in de berm naast de IJzerdijk zal het moeilijkste gedeelte worden, niet alleen omwille van de grotere en meer gevaarlijke hoeveelheid, maar ook door de verscheidenheid van de munitie en het aanwezige puin op de plaatsen waar de munitie voorkomt. In deze zone werd na de oorlog aanzienlijk wat munitie in een aantal kraters gedumpt.

Doorwerken in andere zones, timing blijft behouden

In de periode van de saneringswerken wordt in de andere zones ondertussen verder werk gemaakt van de verdere inrichting van het provinciedomein. De vooropgestelde periode van opening, nl. het voorjaar van 2018, blijft hierdoor behouden.

Eerste fase

Eerder werd in een eerste fase het stuk tussen de Kapellestraat en de spoorlijn aangepakt. De totale kostprijs hiervan bedroeg zo’n 85.000 euro, exclusief btw. Deze werken werden uitgevoerd tussen december en februari. 11 % van de onderzochte locaties bevatten effectief munitie.

Historiek

Op dinsdag 25 oktober 2016 werd er in het toekomstige provinciedomein IJzerboomgaard in Diksmuide een grote hoeveelheid oorlogsmunitie ontdekt: een verzameling van een 100-tal, vermoedelijk gedumpte, mortieren, projectielen, handgranaten en een gasfles met chloorgas. De meeste zaken werden gevonden in de zone van de berm naast de IJzerdijk.

De werken in het domein werden onmiddellijk stilgelegd om de veiligheid van de werknemers op het terrein te kunnen garanderen. Een deel van het provinciedomein werd ook – tijdelijk - hermetisch afgesloten.

Vrijwel onmiddellijk hierna bekeek de Provincie, samen met de aannemer en een reeds aangestelde gespecialiseerde firma, welke bijkomende veiligheidsmaatregelen bij de verdere opruiming van de munitie moesten genomen worden en welke gebieden, onder andere de kampeerweide, eventueel nog extra gescreend dienden te worden. Samen met de stad Diksmuide en DOVO werd een plan van aanpak opgemaakt.

De Provincie stelde sowieso vanaf het begin van de herinrichting van het domein de veiligheid van de werknemers op het terrein en toekomstige bezoekers voorop. Ze duidde dan ook van bij de aanvang van de werken een munitiedeskundige aan om de werken in deze gevoelige zone te begeleiden. Er was hierbij van bij de start steeds een nauwe samenwerking met DOVO, de politiediensten en brandweer van de stad Diksmuide.

Uitzonderlijke situatie

Volgens de aangestelde munitiedeskundige ging het hier over een uitzonderlijke situatie, in hoofdzaak veroorzaakt door de aanwezigheid van lokale munitiestortplaatsen.

Een nieuw provinciedomein

De Provincie maakt momenteel werk van het nieuwe provinciedomein in Diksmuide. Het wordt een recreatieve site van ongeveer 20 hectare groot, gelegen in het polderlandschap, aan de kruising van de IJzer en de voormalige spoorwegbedding ‘Frontzate’, in de schaduw van de IJzertoren en op wandelafstand van het centrum van Diksmuide.

Tegen 2018 verwacht de Provincie het domein te kunnen openen.