Dirk Demeurie verlaat IJzertoren
22 augustus 2017 - Kaaskerke - Bron: vzw Bedevaart naar de Graven aan de IJzer
Persbericht dd. 21/08/2017

De vzw Bedevaart naar de Graven aan de IJzer (afgekort tot ‘Aan de IJzer’) en haar directeur, Dirk Demeurie, hebben vandaag, maandag 21 augustus 2017, in gemeenschappelijk akkoord beslist met onmiddellijke ingang een punt te zetten achter hun samenwerking. 

Dirk kwam op 1 september 1993 in dienst als (algemeen) secretaris – later directeur – en heeft er dus nagenoeg 24 jaar trouwe dienst opzitten, waarvoor wij hem uitdrukkelijk wensen te bedanken.

Nu er een nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid in werking is getreden waarvan de implementering een nieuwe aanpak vergt vond Dirk, die altijd gezegd had na de herdenking van de Groote Oorlog een nieuwe uitdaging te willen aangaan, het opportuun de fakkel nu reeds, bij het begin van de nieuwe beleidsperiode, door te geven aan iemand die de ganse rit kan uitdoen. 

Omdat in deze ook privé-omstandigheden een rol spelen, is overeengekomen hierover niet verder te communiceren naar de buitenwereld toe. Maar uiteraard zal u meteen geïnformeerd worden zodra er duidelijkheid is over de opvolging van Dirk. 

Inmiddels zijn alvast de nodige voorzieningen getroffen om onze werking onverminderd te kunnen blijven garanderen.

Paul DE BELDER, Voorzitter