Herdenking Wapenstilstand (Proven)
28 oktober 2018 - Proven - Bron: de prOvenaar
11 novemberviering 2018 of 100 jaar later ...

100 jaar geleden kwam op 11 november eindelijk het verlossende bericht: ‘De oorlog is gedaan’. Dat in die laatste vier jaar meer dan 600.000 mensen, vooral zeer jonge, sneuvelden aan het Belgische front alleen al is niet te vatten. We spreken dan nog niet over de andere fronten en niet over de burgers die op tal van manieren ook leden. Het ronde cijfer van 100 jaar was de aanzet voor een hele reeks herdenkingsevenementen op tal van plaatsen, met Ieper als epicentrum.

Dit jaar krijgt de herdenking van de wapenstilstand hierdoor enorm veel aandacht. Voor mensen die hier belangstelling voor hebben, is er keuze genoeg aan manifestaties en concerten en zo meer. In Proven zal de herdenking terug een waardige doch sobere plechtigheid zijn, zoals we die al decennia gewoon zijn. Een herdenkingsmis om 10.00 u. met inbreng van enkele leerlingen van VBS De Kastanje onder leiding van meester Stef Denecker, gevolgd door een bloemenhulde aan het monument opgeluisterd door Koninklijke Harmonie De Volksvreugd zijn de vertrouwde elementen. Om een grootse plechtigheid met randactiviteiten te organiseren is in ons dorp niet genoeg belangstelling en trouwens zoals al vermeld er is reeds een heel groot aanbod.

Toch zullen meerderen een kleine moeite doen om sympathie te tonen door hun aanwezigheid in de mis en/of op de plechtigheid aan het monument bij de kerk. Vooral blijft het een uitdrukking van erkentelijkheid, dank en begrip wanneer we 11 november in Proven in eer houden ter wille van alle mensen die geleden hebben en zij die nog op dit moment lijden onder het strijdgeweld, waar ook ter wereld. Je bent dan ook vriendelijk uitgenodigd op de plechtige herdenking en we stellen het ten zeerste op prijs als je aanwezig bent, bij wijze van eerbetoon of vredesmanifest.

Marc Debergh, Elfnovembercomité Proven