Expo 'Heelkracht' klokt af op 10.000 bezoekers
24 september 2018 - Poperinge - Bron: Stad Poperinge
TERUGBLIK OP EEN HEELKRACHTIGE ZOMER IN POPERINGE

‘Poperinge sluit de herdenkingsperiode hoopvol af.’. Zo werd dit voorjaar de tentoonstelling ‘Heelkracht’ aangekondigd. 68 expodagen, 10 000 bezoekers en veel positieve reacties later, sluiten we de expo met een tevreden gevoel en een record af.

De tentoonstelling liep van 30 juni tot 16 september 2018 in de Gasthuiskapel en kaderde in de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog. Er werd dieper ingegaan op het verhaal van de Belgische verpleegsters aan het front en het dagelijkse leven in de Poperingse burgerhospitalen. Vier hedendaagse kunstenaars gingen met het thema aan de slag: Chantal Pollier (B), Ezra Veldhuis (Nl), Harlinde De Mol (B) en Eleanor Crook (UK) gaven hun artistieke visie op sterfelijkheid, lichamelijkheid, heelkracht en troost.

De tentoonstelling werd opgenomen in het parcours van het kunstenfestival Watou, dat met het thema troost sterk bij het verpleegstersverhaal aanleunde. Zo’n 2600 bezoekers vonden op die manier hun weg van Watou naar Poperinge.

Met een totaal van 10 000 bezoekers is Heelkracht bovendien de drukst bezochte tentoonstelling van de afgelopen herdenkingsperiode in Poperinge. Veel bezoekers hebben een connectie met het zorgthema of kwamen met een persoonlijk WO1-verhaal naar de Gasthuiskapel. Ook de toeristische ondernemers in het centrum kijken positief terug op de tentoonstelling. Een korte bevraging leert ons dat het merendeel de aanwezigheid van expo duidelijk hebben gemerkt: toeristen stelden meer dan anders vragen over de tentoonstelling en er was meer drukte in het midden van de zomer, terwijl dit tijdens de vorige jaren een kalmere periode was. 60 procent ziet het organiseren van een zomerexpo als een noodzaak om zomertoeristen ook effectief naar het centrum te halen en ook de samenwerking met het kunstenfestival Watou wordt positief onthaald.

Met het einde van Heelkracht komt nog geen einde aan de herdenkingsperiode. Naast de jaarlijkse huldes, worden er in de periode rond 11 november 2018 nog enkele evenementen georganiseerd: In 231 steden en gemeenten, waaronder Poperinge, wordt op 11 november een vredesboom geplant en met het ‘Onze vergeten helden’-project kun je meter of peter worden van het graf van een Belgische gesneuvelde. Op 10 november komt auteur Anne Provoost in de bibliotheek vertellen over de ‘Kinderen van de IJzer’ in de schoolkolonies en van 9 tot 11 en van 16 tot 18 november loopt in de gasthuiskapel een tentoonstelling over de gesneuvelden uit Groot-Poperinge. Tijdens deze tentoonstelling kunnen geïnteresseerden zich ook opgeven voor het peter- of meterschap van het graf van een Belgische gesneuvelde in Poperinge.

Meer info: www.poperinge14-18.be
Info over het peter- en meterschapsproject: www.wardeadregister.be