De Westhoek blikt tevreden terug op de WOI-herdenkingsperiode
08 november 2018 - Ieper - Bron: Westtoer
Sinds de start van ‘100 jaar Groote Oorlog’ in 2014 hebben tot eind oktober 2018  ruim 2,7 miljoen WOI-herdenkingsbezoekers de Westhoek bezocht. Voor dit jaar (tot eind oktober) noteerde het Kenniscentrum van Westtoer al 461.000 bezoekers in de regio. Daarnaast zijn voor de CWRM-expositie ‘600.000 beelden – 600.000 namen’ in het provinciedomein De Palingbeek (Ieper) bijna 245.000 bezoekers genoteerd. “De vele investeringen, het kwalitatief aanbod en de respectvolle communicatie hebben geleid tot een hoge bezoekerstevredenheid. Nog belangrijk: zes op de tien herdenkingsbezoekers is van plan om de Westhoek ook ná 2018 te bezoeken”, aldus Stefaan Gheysen, algemeen directeur van Westtoer.
Globaal is 93% van de herdenkingsbezoekers zeer tot uiterst tevreden over het bezoek aan het Wereldoorlog I-erfgoed in de Westhoek. Minder dan 1% is ontevreden. Vooral de sereniteit, de goed onderhouden sites en de inhoudelijke informatie en interpretatie worden sterk geapprecieerd.

Ongeveer drie miljoen bezoekers

Bij de terugblik op de voorbije vijf jaar is 2014 met 789.500 bezoekers het absolute topjaar van de WOI-herdenkingsperiode in de Westhoek. In 2015 werden er 500.500 herdenkingsbezoekers geteld. 2016 was een jaar met minder evenementen en plechtigheden en met 447.600 bezoekers. Vorig jaar stond de herdenking van 100 jaar Slag bij Passendale centraal. De media-aandacht en het ruime aanbod rond dit thema resulteerde in 514.700 herdenkingsbezoekers. Voor 2018 zijn tot en met oktober al 461.000 bezoekers geteld. Met de plechtigheden rond Wapenstilstand zal ook dit jaar de kaap van het half miljoen WOI-herdenkingsbezoekers worden overschreden.

Met nu al 2,7 miljoen herdenkingsbezoekers tot en met oktober 2018 is de doelstelling van 2,5 miljoen bezoekers ruimschoots behaald. Stefaan Gheysen: “Met de ramingen voor november-december en de bezoekers die enkel de CWRM-expositie hebben bezocht, noteren we voor de volledige herdenkingsperiode een totaal van ongeveer drie miljoen bezoekers”.

Sterke internationale belangstelling

Het WOI-herdenkingstoerisme in de Westhoek kenmerkt zich door haar sterk internationaal karakter. Het aandeel buitenlandse herdenkingsbezoekers in de Westhoek bedraagt 52% voor de periode 2014-2017. De belangrijkste buitenlandse herkomstlanden zijn het Verenigd Koninkrijk en Nederland (goed voor respectievelijk 33% en 9% van het totaal aantal WOI-herdenkings-bezoekers). Opvallend is ook de sterke aanwezigheid van de vier verre markten - Australië, Canada, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland - samen goed voor 5% van het totaal aantal bezoekers.

Het aandeel van de binnenlandse markt voor de periode 2014-2017 bedraagt 48%. Het merendeel van de Belgische herdenkingsbezoekers zijn Vlamingen (93%).

Opvallende variatie in bezochte sites

De sites die het meest door herdenkingsbezoekers uit zowat alle landen worden bezocht zijn Tyne Cot Cemetery, de Menenpoort, het In Flanders Fields Museum, de Duitse begraafplaats in Langemark en het Memorial Museum Passchendaele 1917. Daarnaast zijn er qua bezochte sites opvallende verschillen merkbaar naar herkomst: Belgen brengen meer bezoeken aan het Museum aan de IJzer, de Dodengang en Westfront Nieuwpoort. Britten daarentegen richten zich sterker op sites als Essex Farm Cemetery (site John McCrae), Hill 62, Hill 60 en Lijssenthoek Military Cemetery. Bij de verre markten zoals Canada en Australië komen het Canadees gedenkteken in Sint-Juliaan en Buttes New British Cemetery meer aan bod.

Herdenkingsweekend ‘100 jaar Wapenstilstand’

Voor de herdenking van 100 jaar Wapenstilstand werd op initiatief van de Vlaamse Regering vanaf vrijdag 9 november 2018 een driedaags totaalprogramma uitgewerkt als groots slotmoment van de eeuwherdenking ‘100 jaar Groote Oorlog’. Blikvangers zijn de opening van een kunstinstallatie Assembly – Memorial Chairs en het concert van en met Dirk Brossé, Sioen en Jef Neve in Zonnebeke (zaterdag 10 november). Plechtigheden, concerten en de Last Post aan de Menenpoort (11u en 20u) zorgen voor bijzondere momenten op zondag 11 november in Ieper.

Meer info op www.100jaarwapenstilstand.be.

2020: themajaar Wederopbouw

Tijdens de herdenkingsperiode is sterk ingezet op samenwerking in de Westhoek. Ook na 2018 worden de 250 herdenkingspartners beschouwd als echte streekambassadeurs. 
                    
De wederopbouw na 1918 biedt interessante thema’s voor een herhaalbezoek aan de regio. Westtoer nam het initiatief om een aantal partners te verzamelen rond het thema van de wederopbouw. Met steun van de Vlaamse overheid wordt in 2020 een nieuw project uitgewerkt. De diverse aspecten van de wederopbouw komen aan bod in een kwalitatief programma voor een ruim publiek.

Het opvolgen van de bezoekersaantallen voor het herdenkingstoerisme in de Westhoek gebeurt door het Kenniscentrum van Westtoer in samenwerking met Toerisme Vlaanderen. Westtoer doet hiervoor een beroep op de cijfers van zes musea en vier begraafplaatsen in de Westhoek: het In Flanders Fields Museum, het Memorial Museum Passchendaele 1917, Talbot House, het Museum aan de IJzer, de Dodengang en Bayernwald, Tyne Cot en Lijssenthoek Cemetery en de Duitse begraafplaatsen in Langemark en Vladslo. Daarnaast worden sinds 2014 ook de bezoekers meegeteld die enkel Westfront in Nieuwpoort hebben bezocht.