Drie Frontsteden en Westtoer stellen wandelbewegwijzering Via Sacra Western Front Way voor in Ieper
20 oktober 2020 - Ieper - Bron: Toerisme Ieper
Op zaterdag 17 oktober 2020 werd in Ieper de bewegwijzering van de nieuwe lange afstand wandelroute Western Front Way Via Sacra ingehuldigd. De route loopt van Nieuwpoort aan de Belgische kust tot aan Pfetterhouse aan de Frans-Zwitserse grens. Een wandelroute van meer dan 1.000 km rond de thema’s vrede en herdenking.In de zomer van 2018 kwamen Rory Forsyth en Amanda Carpenter langs in Ieper op de dienst toerisme om hun project voor te stellen. Een nieuwe lange afstand wandelroute langs het westelijke front van de Eerste Wereldoorlog. Ze waren op zoek naar partners waarmee ze dit project konden realiseren. Voor het stuk op Vlaamse bodem waren dat de drie frontsteden Nieuwpoort, Diksmuide en Ieper, samen met Westtoer. Schepen voor toerisme van Ieper Diego Desmadryl: “Er was bij iedereen meteen veel enthousiasme om aan dit project mee te werken. Er zijn immers niet zoveel kansen om een concreet gezamenlijk project met de drie frontsteden te realiseren. We zagen er ook meteen de meerwaarde van in.”

De grote lijnen van de route lagen vast, maar nog niet het concrete wandeltraject. De drie diensten voor toerisme werkten hiervoor samen met de dienst milieueducatie van Ieper en het regionaal landschap Westhoek. Dit resulteerde in een gedetailleerd traject van zo’n 95 km tussen Nieuwpoort en de Vlaams/Waalse grens bij Ploegsteert.

In juni 2019 werd de eerste fase van het project aan de pers voorgesteld. Men kon vanaf dan het traject downloaden van de website en er werden schildjes geplaatst met het logo van de Western Front Way op een 15-tal plaatsen langs het traject in Vlaanderen. De Britse partners werkten ook verder in Frankrijk en verdeelden in totaal ongeveer 200 schildjes langs het volledige traject.

Een volgende stap was het uitwerken en plaatsen van de wandelbewegwijzering langs het parcours in Vlaanderen. Deze opdracht nam Westtoer voor zijn rekening. Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter van Westtoer: “Maar liefst 168 nieuwe houten wandelnetwerkpalen en meer dan 600 borden moeten garant staan voor een kwalitatieve bewegwijzering voor de wandelaar. De technische ploegen van Westtoer waren 45 dagen bezig met het plaatsen van deze borden en palen. Westtoer is verheugd om aan de realisatie van deze wandelroute te kunnen meewerken”.
Tijdens de herdenkingsperiode van 100 jaar Eerste Wereldoorlog investeerde Westtoer flink in de kwalitatieve toeristisch-recreatieve ontsluiting van de Westhoek. Er werd een nieuwe huisstijl ontwikkeld voor de markering en duiding van de belangrijkste WOI-sites. Designer Stefan Schöning ontwierp voor Westtoer een sobere en ingetogen lijn van bakens, infoborden en fietsstallingen. Die vallen inmiddels in de smaak bij de internationale bezoekers.

Westtoer ontwikkelde 6 toeristische autoroutes 14-18 en bundelde deze in een verzamelbox. Zowel het IJzerfront als de Ieperboog komen in de reeks uitgebreid aan bod. Voor de recreatieve fietser werden 12 thematische fietsroutes ontwikkeld in de Westhoek rond het thema van de Eerste Wereldoorlog. Van elke route verscheen een viertalige kaartbrochure en een verzamelbox bundelt al deze verhalen.

Naast info via de website van The Western Front Way - https://www.thewesternfrontway.com - er nu ook een promotiefolder van de route beschikbaar.