French burials at 'Tuileries British Cemetery'
Practical info
Location
Op 'Tuileries British Cemetery' in de Maaldestedestraat, bereikbaar via een pad tussen de huisnummers 109 en 111
Zillebeke, Ieper
Coordinates
GPS-Reference R6158 - Franse graven op Tuileries British Cemetery
DMSX N 50°50'22.7'' - E002°55'08.6''
DMX N 50°50.378' - E002°55.143'
D N 50.839637° - E002.919053°
UTM 31U E 494300 N 5631995
GOOGLE EARTH 50 50.378 N, 002 55.143 E
Maps
• Mapquest
Info
Een Frans kruisje duidt aan dat op deze Britse militaire begraafplaats ook drie Fransen begraven liggen. Hun graf werd in de loop van de Eerste Wereldoorlog vernield. Van één van hen ging ook de naam verloren.
Other items in Zillebeke