Sanctuary Wood
Practical info
Location
Canadalaan Zillebeke
Zillebeke, Ieper
Coordinates
GPS-Reference R6161 - ZILLEBEKE - Hill 62 - Sanctuary Wood
DMSX N 50°50'07.1'' - E002°56'49.4''
DMX N 50°50.119' - E002°56.823'
D N 50.835310° - E002.947055°
UTM 31U E 496271 N 5631512
GOOGLE EARTH 50 50.119 N, 002 56.823 E
Maps
• Mapquest
Info
Aanvankelijk vormde Sanctuary Wood, het bos op en rond Hill 62, een "vredige" uitwijkplaats aan de rand van Ypres Salient. Vanaf 1914 werden hier oudere soldaten samengebracht onder bevel van generaal Bulfin, die hen verzekerde dat zij in "sanctuary" waren en zonder zijn uitdrukkelijke toestemming nooit bij gevechten zouden worden ingeschakeld. Vanaf 1915 verloor de beboste heuvel evenwel zijn originele functie toen hij steeds dichter bij de frontlinie kwam te liggen. In de maand mei van dat jaar was het Duitse leger reeds tot aan de oostelijke rand van het bos opgetrokken. Het gedeelte tussen de heuvel en de stad Ieper hield de Canadese 3de divisie in handen. Op 2 juni 1916 palmden de Duitsers de heuvel in. Op 13 juni werd het terug ingenomen door de Britse troepen, met behulp van twee Canadese divisies. Op het totaal verwoeste terrein werden onmiddellijk nieuwe loopgrachten gegraven en kazematten gebouwd, geallieerden namen opnieuw hun oude stellingen in zodat de frontlijn onveranderlijk bleef. Bovenop Hill 62, van waarop men een panoramisch zicht heeft op de omgeving, staat het Canadees monument.
Related links
Other items in Zillebeke