Stained-glass window in remembrance of the French soldier Demarcq
  • Het prachtige glasraam.
  • Detail van het glasraam.
  • Het glasraam werd geschonken door de moeder van de gesneuvelde soldaat.
Practical info
Who/What
Franse militair Demarcq
Location
Zillebekedorp, St.-Katharinakerk
Zillebeke, Ieper
Coordinates
GPS-Reference R5680 - ZILLEBEKE - St.-Katharinakerk
DMSX N 50°50'07.9'' - E002°55'21.7''
DMX N 50°50.132' - E002°55.362'
D N 50.835539° - E002.922705°
UTM 31U E 494557 N 5631539
GOOGLE EARTH 50 50.132 N, 002 55.362 E
Maps
• Mapquest
Info
Een glas-in-lood raam herinnert aan de Franse militair Demarcq. Het stelt Christus in een purperen mantel voor met doornen kroon en fakkel, kijkend naar een gevallen soldaat die door een engel ondersteund wordt. Op de achtergrond worden de ruïnes van een stad afgebeeld.
Extra information
Technische beschrijving : Spitsboogvormig venster door maaswerk verdeeld in twee lancetvensters met twee lobben bovenaan, versiering met glas-in-lood ramen met de volgende voorstelling: de verrezen Christus met doornen kroon en fakkel, gehuld in een purperen mantel, kijkt naar een gevallen soldaat in uniform, die ondersteund wordt door een engel; op de achtergrond een stad in ruïne. Het tafereel is omgeven door bomen en bloemen. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Other items in Zillebeke