Stained-glass window in remembrance of Avenel St. George
  • Het mooie glasraam.
  • Detail van het glasraam.
  • Detail van het glasraam.
Practical info
Who/What
Britse militair Avenel St. George
Location
Zillebekedorp, St.-Katharinakerk
Zillebeke, Ieper
Coordinates
GPS-Reference R5680 - ZILLEBEKE - St.-Katharinakerk
DMSX N 50°50'07.9'' - E002°55'21.7''
DMX N 50°50.132' - E002°55.362'
D N 50.835539° - E002.922705°
UTM 31U E 494557 N 5631539
GOOGLE EARTH 50 50.132 N, 002 55.362 E
Maps
• Mapquest
Info
Een glas-in-lood raam herinnert aan de Britse militair Avenel St. George. Centraal staat een wapenschild met "Saint George" en Sint-Joris met de draak. Links en rechts staan telkens zes wapenschilden. Tegen de achtergrond lopen schuine tekstbanden.
Extra information
Technische beschrijving: Spitsboogvormig venster door maaswerk onderverdeeld in drie lancetvensters met bovenaan twee visblazen, versierd met glas-in-loodramen met de volgende voorstelling: centraal staat een wapenschild met eronder "Saint George" en Sint-Joris met de draak. Op het linkse glasraam zes wapenschilden. Op het rechtse glasraam eveneens zes wapenschilden. In de vislobben twee engelen. Het geheel is geplaatst tegen een kleurloze achtergrond, waarover schuine tekstbanden lopen met gotische letters, die echter nauwelijks leesbaar zijn.

(Bron: JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Other items in Zillebeke