100 Jaar geleden: Nieuwpoort krijgt het Frans oorlogskruis