Oorspronkelijke grafsteen van Joe English
Praktische info
Wie/Wat
Joe English
Situering
IJzerdijk (voor de Paxpoort)
Kaaskerke, Diksmuide
Coördinaten
GPS-Referentie R6007 - KAASKERKE - Paxpoort
DMSX N 51°01'52.7'' - E002°51'12.7''
DMX N 51°01.879' - E002°51.212'
D N 51.031310° - E002.853532°
UTM 31U E 489729 N 5653316
GOOGLE EARTH 51 01.879 N, 002 51.212 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
Het oorspronkelijke grafmonument is een werk van Karel Lateur, broer van de schrijver Stijn Streuvels. Op een kleine sokkel staan twee vrouwen in hoogreliëf afgebeeld : de ene met een schilderspalet, de andere met een kruis. Op de top staat een uitgehouwen kruis met de letters "AVV VVC". Onderaan staan de ingebeitelde letters "Joe English" en "R.I.P.". Joe English (1882-1918) werd te Brugge geboren uit een Ierse vader en een Brugse moeder. Hij was frontsoldaat die in het legerhospitaal L'Océan te Vinkem stierf aan een slecht verzorgde blindedarmontsteking. Hij werd begraven op de Belgische militaire begraafplaats van Steenkerke. De allereerste IJzerbedevaart vond daar in 1920 plaats bij zijn graf. In 1930 werd hij bijgezet in de crypte van de IJzertoren. Om de Vlaamse gesneuvelden te gedenken, werden vanaf 1920 bedevaarten georganiseerd naar de graven aan de IJzer. Tijdens de eerste IJzerbedevaart in 1920 - eigenlijk een bijeenkomst bij het graf van Joe English in Steenkerke (deelgemeente Veurne) - werd het grafmonument voor deze bekende Vlaams-Ierse schilder, tekenaar en frontsoldaat onthuld. Beeldhouwer Karel Lateur, broer van de schrijver Stijn Streuvels, vervaardigde dit werk. Op elke IJzerbedevaart worden sindsdien de Vlaamse gesneuvelden herdacht en wordt het “Testament van de IJzersoldaten” in herinnering gebracht en geactualiseerd.
Extra info
Technische beschrijving : Op een kleine rechthoekige sokkel staat een zuil met voorstellingen in hoogreliëf : twee vrouwen in lange gewaden getooid met een hoofddoek staan elk in een nis. De ene heeft een schilderspalet in de hand, de andere een kruis in de beide handen. Hierboven een reliëf met de 'Blauwvoet'. Op de top is een kruis uitgehouwen met erin "AVV VVC". Op de sokkel staat "Joe English", "R.I.P.". (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Gerelateerde personen
Andere items in Kaaskerke